Tag Archive for Windows Server 2003

Windows Server 2003 จะหมดระยะการ Support ใน 14 ก.ค. 2015 นี้แล้ว

Microsoft ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 จะหมดระยะการ Support ในวันที่ 14 ก.ค. 2015 และจะมีการออก Patch อัพเดตความปลอดภัยตัวสุดท้ายให้กับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 ก.ค. 2015 เช่นเดียวกัน ส่วนองค์กรใดที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้งานระบบปฏิบัติการตัวนี้อยู่ก็สามารถซื้อ Support พิเศษเพิ่มได้จาก Microsoft ในราคา 600 ดอลลาร์ต่อเครื่องในปีแรก หรือทางที่ดีควรจะเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการตัวอื่นจะดีกว่า เพราะราคา Support พิเศษนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยทีเดียว