Tag Archive for Verizon เปลี่ยนโลโก้ใหม่

Verizon โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐฯเปลี่ยนโลโก้แล้ว

Verizon โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐฯเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ซึ่งโลโก้เดิมนั้นใช้มาตั้งแต่ปี 2000 เลยทีเดียว ผลงานการออกมาแบบโลโก้ใหม่ของ Verizon ในครั้งนี้คือ Pentagram บริษัทดีไซน์ชื่อดังจากนิวยอร์ก เจ้าเดียวกับที่ออกแบบโลโก้ Windows 10 หรือก็คือ Windows เวอร์ชันล่าสุดของ Microsoft นั่นเอง โลโก้ใหม่นี้ก็ยังเน้นโทนเดิมคือ ดำ แดง แต่มีการออกแบบให้เรียบง่ายกว่าเดิม เหตุผลที่มีการเปลี่ยนโลโก้ก็เพื่อ ต้องการสะท้อนทิศทางใหม่ของบริษัทที่เน้นบริการด้านดิจิตอลมากขึ้นนั่นเอง