Tag Archive for Update Line

Update Line PC ภาษาไทยง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

สำหรับท่านที่กำลังใช้งาน Line PC ภาษาไทย อยู่ในขณะนี้ และอยากจะทราบว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาให้ทำงาน Update หรือยัง? ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะว่าหากมีเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาแล้ว และพร้อมที่จะให้ผู้ใช้งานอัพเดตแล้ว ตัวโปรแกรม Line PC จะทำการแจ้งเตือนเป็นข้อความขึ้นมาก่อนที่เราจะทำการเข้าสู่ระบบ Line เลย และเราก็สามารถกดอัพเดตไลน์ได้จากตรงนี้เลย ง่ายๆแค่นี้เอง

การอัพเดต Line PC ภาษาไทย

การอัพเดต Line PC ภาษาไทย