Tag Archive for Toyota ยอมใช้ Android Auto แล้ว

เอ๊ะยังไง!! Toyota ยอมใช้ Android Auto แล้ว

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Toyota ไม่ต้องการใช้ Android Auto เนื่องจากกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ดังนั้นจึงรองรับเฉพาะ Apple CarPlay เท่านั้น แต่ล่าสุดมีข่าวลือจาก Bloomberg ว่า Toyota กำลังจะรองรับการใช้งาน Android Auto แล้ว ซึ่งอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมหรือใกล้ๆนี้แน่นอน สำหรับเหตุผลก็น่าจะเพราะมีลูกค้าเรียกร้องมาเยอะ เนื่องจากผู้ใช้ Toyota ที่ใช้งาน Android ก็มีเยอะพอสมควร ทำให้ทางบริษัทอาจจะต้านทานความต้องการของลูกค้าไม่ไหวแล้ว นั่นเอง