Tag Archive for Telegram มีผู้ใช้งานใหม่เพิ่ม70 ล้านราย

Telegram มีผู้ใช้งานใหม่เพิ่ม70 ล้านราย ช่วง Facebook, WhatsApp ล่ม

อย่างที่รู้ว่ากันว่า Facebook ล่มเป็นเวลานานหลายชั่วโมง รวมทั้ง WhatsApp และ Instagram ด้วย แต่งานนี้มีคนที่ดีใจหลายเจ้าด้วยกัน อย่าง Telegram ก็ออกมาบอกว่า มีผู้ใช้งานใหม่เพิ่มขึ้น 70 ล้านราย ทางฝั่ง Signal แอปแชทรายนี้ก็ออกมาบอกว่ามีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นหลักล้านรายเหมือนกัน

งานนี้ Pavel Durov ผู้ก่อตั้ง Telegram เผยความรู้สึกภูมิใจที่ทีมงาน สามารถทำงานรองรับการพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ในสถานการณ์แบบไม่คาดคิดเช่นนี้ แม้ว่าอาจจะล่าช้าบ้าง เนื่องจากผู้เข้าใช้งานพร้อมกันมีเป็นจำนวนมาก