Tag Archive for NFC

PayChip ระบบจ่ายเงินแบบใหม่ของ Mondaine ติดตั้งระบบ NFC ไว้ที่สายนาฬิกา

Mondaine บริษัทผู้ผลิตนาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดตัวระบบชำระเงินแบบใหม่ของตัวเอง พร้อมทั้งมีการแสดงการทดสอบระบบในงาน Baselworld 2016 ชื่อว่า PayChip โดยมีการติดตั้งระบบ NFC ไว้ที่สายนาฬิกา ใช้เทคโนโลยีจากบริษัท Oberthur Technologies ซึ่งนาฬิกาที่รองรับการชำระเงินแบบนี้จะเริ่มวางขายภายในปีนี้ ราคาเริ่มต้นที่ 200 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 7,000 บาท ทั้งนี้บริษัทก็ได้ร่วมมือกับ Cembra Money Bank ธนาคารท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์ จะเปิดให้บริการขำระเงิน PayChip ภายในปีนี้ด้วย