Tag Archive for Multiple GPU

AMD CrossFire เปลี่ยนชื่อเป็น mGPU

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแรง และสาวกของ AMD ต้องรู้จักระบบ CrossFire แน่นอน มันคือการนำเอาการ์ดจอมากกว่า 2 ตัวมาต่อพ่วงเข้าด้วยกัน ทางฝั่งคู่แข่งอย่าง Nvidia ก็จะเรียกว่า SLI นั่นเอง และล่าสุดนี้ทาง AMD จะไม่ใช้คำว่า CrossFire ในการทำการตลาดอีกแล้ว แต่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็น mGPU แทน โดยรวมลักษณะการใช้งานก็ยังคงเหมือนเดิม

โดยคำว่า mGPU มันมาจาก Multiple GPU หมายถึง หน่วยประมวลผลการ์ดจอหลายๆตัว ก็เรียกได้ว่าแปลแบบตรงตัวเลยจริงๆ และนอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยี DirectX 12 ซึ่งมีจุดเด่นคือ ทำให้เกมส์สามารถมองเห็นว่าเราใช้งาน GPU กี่ตัว และสามารถเรียกใช้งาน GPU ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง