Tag Archive for Mozilla เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสร้างอุปกรณ์ IoT

Mozilla เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสร้างอุปกรณ์ IoT

Mozilla เปิดโครงการปริญญาเอก OpenDoTT เป็นหลักสูตรสร้างอุปกรณ์ IoT ร่วมกับมหาวิทยาลัย Dundee โดยได้รับเงินทุนจากสหภาพยุโรป1.5 ล้านยูโร ซึ่งตัวผู้เรียนจะได้รับเงินเดือนด้วย แต่ยังไม่ได้บอกว่าจำนวนเท่าไหร่ และหากมีครอบครัวก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ด้วย จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3ปี เริ่มเปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายนนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ต้องยังไม่จบปริญญาเอก
  • ทำงานในสายวิจัยมานานไม่เกิน4 ปี
  • ไม่ได้ทำงานในสหราชอาณาจักรเกิน12 เดือนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา