Tag Archive for Lyft บริษัทเรียกรถจากสหรัฐอเมริกา

Lyft ถูกฟ้องข้อหาดูแลผู้โดยสารหญิงไม่ดีพอ

Lyft บริษัทเรียกรถจากสหรัฐอเมริกา คู่แข่ง Uber พยายามชูจุดขายของตัวเองในภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย เนื่องจากตอนนั้น Uber ประสบปัญหาที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่คนขับลวนลามหรือข่มขืนผู้โดยสารหญิง ซึ่งตอนนี้ Uber ก็พยายามแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มฟีเจอร์ปุ่มฉุกเฉิน 911 ตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้ว แต่สำหรับ Lyft กลับเพิ่งเพิ่มฟีเจอร์นี้ในปีนี้ เหมือนว่าไม่ค่อยใส่ใจกับปัญหาดังกล่าว เท่าไหร่

โดยตอนนี้ Lyft ถูกฟ้องโดยผู้หญิงอย่างน้อย 14 คนที่ไม่เอ่ยนาม อ้างว่าถูกลวนลามหรือข่มขืนโดยคนขับรถของ Lyft โดย Lyft ไม่สามรถดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารหญิงได้ดีพอ