Tag Archive for Illinois USA เดินหน้าโครงการไร้เอกสาร

Illinois USA เดินหน้าโครงการไร้เอกสารแล้ว

หลังจากที่เทคโนโลยี Blockchain โด่งดังไปทั่วโลก ภายใต้เงินสกุลดิจิดอลอย่าง Bitcoin (BTC) ก็มีผู้นำเอาเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนาระบบต่างๆมากมาย และหนึ่งในนั้นคือโครงการยืนยันบัตรประจำตัวประชาชนโดยไร้ซึ่งเอกสาร นำโดยรัฐ Illinois เป็นรัฐแรกใน USA

โดยตัวหลักของโครงการนี้คือการเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของ Digital ทั้งหมด ซึ่งจะเก็บข้อมูลเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ ตามแบบฉบับของเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งมีจุดเด่นในความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถแก้ไขได้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการ แต่รับรองได้เลยว่าจะต้องมีให้ทดสอบระบบเร็วๆนี้แน่นอน