Tag Archive for Google Photos ปรับนโยบายใหม่

Google Photos ปรับนโยบายสกุลไฟล์ที่ให้อัพโหลดแบบไม่จำกัด

งานเข้าสำหรับผู้ที่อัพโหลดไฟล์ขึ้น Google Photos แล้ว เพราะมีการปรับนโยบายใหม่ จากเดิมที่ให้อัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอแบบบีบอัดขึ้น Google Photos ได้ฟรี แต่ล่าสุดได้ปรับให้สามารถอัพโหลดได้แบบไม่จำกัดเฉพาะบางสกุลไฟล์ เท่านั้น ได้แก่ .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, และ mkv ดังนั้นผู้ใช้จึควรทราบนโยบายใหม่ที่ออกมากันด้วยจ้า