Tag Archive for Google Cloud Platform ประกาศใช้ Intel Xeon Skylake รุ่นล่าสุด

Google Cloud Platform ประกาศใช้ Intel Xeon Skylake รุ่นล่าสุดก่อนใคร

Google Cloud Platform ได้ประกาศว่าจะใช้ Intel Xeon บนสถาปัตยกรรม Skylake รุ่นล่าสุดก่อนใคร เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน สามารถประมวลผลข้อมูลที่ขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น แถมยังประกาศว่าปรับแต่ง VM ให้ทำงานกับ Skylake ได้เต็มที่อีกด้วย ตอนนี้เครื่องที่ใช้ Skylake เปิดให้บริการแล้วใน 5 ภูมิภาค