Kickstarter เตรียมขยายแพลตฟอร์มมายังภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบัน Kickstarter เปิดให้ผู้ที่สนใจตั้งโปรเจ็คระดมทุนได้ใน 15 ประเทศ โดยผู้ที่ระดมทุนจะต้องมีที่อยู่ และบัญชีธนาคารในประเทศนั้นๆด้วย ล่าสุดได้เตรียมขยายแพลตฟอร์มมายังภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มจากฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นที่แรก โดยจะเปิดเว็บไซต์ในทั้งสองประเทศช่วงปลายเดือนนี้ ติดตามกันต่อไปว่า Kickstarter จะขยายแพลตฟอร์มไปยังประเทศใดในภูมิภาคเอเชียบ้าง